Wiecej info: www.bluesnadbobrem.pl

7-10. sierpnia Letni Kurs Gitary w Krzyzowej
www.pelech.art.pl/new.php