Blues-Rock Guitar Workshop
kompleksowy kurs dla gitarzystów WYDAW

recenzje z prasy muzycznej – 1991/92

Omówienie przykładowych riffów, zagrywek, akompaniamentu i skal jest stopniowe i dokładne. Oczywiście trzeba się mocno skupić, jednorazowe wysłuchanie taśmy rzecz jasna nie wystarczy. Posiadacza szkółki Cichońskiego czeka wiele godzin pracy, ćwiczeń, ale i radości, gdy zauważy swoje postępy.

Igor Stefanowicz TYLKO ROCK

Proponowane przez autora przykłady i ćwiczenia angażują równocześnie słuch, wzrok oraz synchronizują pracę lewej i prawej ręki. Ta oryginalna, dość łatwa do przyswojenia metoda kształtuje i utrwala stylowe nawyki w artykulacji i frazowaniu, na które – ucząc się w tradycyjny sposób – trzeba pracować o wiele dłużej.

Andrzej Matysik JAZZ FORUM

Autor dokonał kilku zabiegów formalnych, które znacznie upraszczają przyswojenie i zapamiętanie niezbędnych dla każdego gitarzysty skal. Zwłaszcza potraktowanie skali bluesowej jako połączenie pentatoniki majorowej i zmodyfikowanej pentatoniki minorowej, sprawdza się doskonale. Pozwala dosłownie poczuć pod palcami bluesowe dźwięki – blue notes – i stosować je ze smakiem grając solówki.

Jacek Krzaklewski MUSIC GLOBE